Välkommen!

Välkommen till Unga Klaras teaterscen på Internet!

Här på Öppen Scen kan ni hämta texter och övningar från Unga Klaras teaterföreställningar.
Ni får fritt tolka och gestalta scenerna. Därefter spelar ni in scenerna och laddar upp filmerna på Öppen Scen.
Unga Klara tittar på alla filmer och ger feedback!
Ni kan också titta på andras filmer, kommentera gestaltningar, diskutera tolkningar, prata om estetiska lösningar etc.

Checklista Skapa en grupp!