Öppen Scen i skolan!

Publicerad 14 december 2012

Är du lärare eller ledare i en grupp eller klass? Och nu sitter du där och vet inte riktigt hur du ska påbörja ditt Öppen Scen arbete? Är det så? Läs då vidare! Är du inte lärare eller ledare ska du självklart läsa vidare ändå för du kanske vet nån lärare eller ledare som behöver hjälp på traven.

Här är lite tips och vägledning för att få in Öppen Scen i skolarbetet!
Vill du ha mer hjälp så hör av dig till mig på elin@ungaklara.se

Lycka Till!

Hur kommer jag igång?

Det enklaste är att bara sätta igång! Välj en övning, dela in deltagarna i grupper om fyra eller fem stycken. Ge deltagarna övningen och ge dem tid att prata om hur de tänker och tolkar övningen. Låt dem sen prova sina idéer genom att gestalta idéerna som en scen/pjäs. När grupperna har var sin scen/pjäs så låt dem visa upp för varandra.

 • Välj övning.
 • Dela upp i grupper.
 • Sätt en tidsram för när scenen/pjäsen ska vara klar (ca 15-20 min).
 • Prata, spåna idéer, öva och gestalta.
 • Visa upp scenerna/pjäserna för varandra.
 • Samtala och utvärdera.
  • Vad såg vi? (låt publiken ge en kort beskrivning av vad som hände i scenen/pjäsen)
  • Vad tänkte och kände karaktärerna i pjäsen? (såg publiken samma som skådespelarna gestaltade?)
  • Hur var det att komma på pjäsen?
  • Hur var det att redovisa för de andra?

Tips! Har du problem med tekniken så fråga deltagarna i gruppen! De brukar ha koll på hur det fungerar.

Hur kan Öppen Scen knytas till skolarbetet?

Som värdegrundsarbete är Öppen Scen utmärkt. De flesta övningar också kan knytas till ett skolämne och anpassas för undervisningen. Till exempel fungerar övning 14 och15 bra i Samhällskunskapen; alla övningar fungerar bra i Svenska och vilken övning som helst kan översättas till valfritt språk och framföras på samma, eller annat språk. Öppen Scen finns idag översatt till engelska och franska.

Teater är ett lagarbete där samarbete är ett måste. I arbetet med att göra en pjäs eller scen måste idéer vägas mot varandra och väljas till eller från; där tränas eleverna i att arbeta tillsammans på ett demokratiskt sätt. De måste dessutom leva sig in i andra människors situationer för att gestalta dem och får använda nya sätt att tänka för att för att komma på material till sin pjäs. Alltså: de utvecklar sitt kreativa tänkande!

Ha det bra och ha en riktigt God Jul!

-Elin