Att älska någon man inte får

Publicerad 4 mars 2014

I Lammungarnas fest älskar Teodora och Roland varandra, men det är en förbjuden kärlek. Deras liv är för olika och kan inte förenas.

Gör en scen om två som älskar varandra där deras olikheter gör kärleken omöjlig. Det kan vara vänner, familj, traditioner och kultur som skapar hinder för kärleken.

Filma det du gör (max 3 minuter) och lägg filmen på Öppen Scen där Unga Klara ger dig feedback.

Av alla filmar lottar vi 5 filmar som får gratisbiljetter till Lammungarnas fest under våren 2014.

Om Lammungarnas fest: Teodora är nygift med den försupna Filip som bor tillsammans med sin gamla mor, Greta Kött, i ett avlägset slott. Teodora är ung och arg, i uppror mot allt och alla och hon bär på en hemlighet; hon är förälskad i Filips bror, Roland. Gamla fru Kött, Rolands mamma, och Filips förra fru, Elisabet, är också besatta av Roland. Han å sin sida stövar omkring runt slottet, river sönder får i snödrivorna och lockar Teodora ut att möta honom i natten. När fåraherden Johan Grön ramlar in genom dörren utan huvud, startar en jakt på Roland som får ödesdigra konsekvenser för alla.

Teodora & Roland