Profile picture of Martin Lärare

9G2011

Location: Stockholm

We are 9G2011

Vi är en nionde klass som ska se De Ouppfostringsbara vecka 45.