Profile picture of Eva Edevik

Småstickorna

Location: Jönköping

We are Småstickorna

En grupp ungdomar i högstadieåldern, de flesta i åk 9. Gruppen består av 10 ungdomar. 3 killar och 7 tjejer. De har just i nuläget uttryckt en önskan om att det ska hända något nytt kring gruppens arbete. Det här kom verkligen som ett brev på posten för oss just nu!