Create a new group

To register a new group is easy. Just fill out the form below and your group will be created instantly and you can start downloading texts and exercises and start uploading your filmed scenes!

User settings

Group information

Namnet på din teatergrupp

Beskrivning av gruppen

Medlemsavtal (required)

Det är inte tillåtet att använda eller sprida materialet på Öppen Scen i kommersiellt syfte utan överenskommelse med Unga Klara AB. Unga Klara skall inte hållas ansvarigt för några fel eller försummelser på denna webbsida. Vi förbehåller oss också rätten att ändra innehållet på webbsidan utan någon föregående varning. Innehållet i scenerna som är upplagda på Öppen Scen är inte Unga Klaras ansvar och vi förbehåller oss rätten att radera scener som inte är lämpliga i Öppen Scens syfte. Unga klara gör Öppen Scen för att vi vill involvera barn och unga i en professionell konstnärlig process, för att inspirera och utmana dialogen om de viktigaste frågorna i livet. Unga Klara vill med Öppen Scen inspirera barn och ungdomar att göra bra teater, sprida erfarenhet och kunskap och för att komma i kontakt med barn och unga och deras åsikter. För att använda Öppen Scen och delta i arbetet på sidan måste man registrera sig med namn. Kommentarer skall vara i konstruktivt syfte. Unga Klara uppmanar alla att visa sunt agerande i arbetet med Öppen Scen.