FAQ

Texter och övningar

När kommer det nya övningar på Öppen Scen?

Övningarna läggs ut på Öppen Scen med jämna mellanrum.

Behöver man göra övningarna i nummerordning?

Nej, texter och övningar kan göras i vilken ordning ni vill.

Vår teatergrupp vill ha feedback på en övning till ett speciellt datum, tex vid avslutning av teaterkursen, går det att ordna?

Om ni kontaktar Unga Klara/Öppen Scen ansvarige Gunhild Aubert Opdal på gunhild@ungaklara.se i god tid innan ni vill ha feedback, kan vi ordna detta.

Hur ofta kan vi få feedback på våra scener?

I mån av tid vill Unga Klara försöka ge feedback till alla registrerade grupper. Vi kommer dock inte att ge feedback på alla inspelade scener och ofta vill en feedback inkludera flera scener.