Illustration du profil de Ewa Lindberg

Sovsäckarna

Ort: Ekerö

Nous sommes Sovsäckarna

Detta är tre olika grupper:
En av grupperna är eleverna 12-13 år. (flickor)
Andra gruppen är de 14 år. (flickor)
Tredje gruppen är de 16 - 18 år.
(Flickor och pojkar)