Girran

Publié 21 October 2012

Improvisation 1:22

Detta är ren improvisation, vi utgick inte från något tema, utan vi improviserade bara helt enkelt!

Alltså vi gjorde ingen av övningarna!

79 vues