Profile picture of Carin Nordberg

Balooba

Ort: Göteborg

Vi är Balooba

Balooba är en teatergrupp inom Kulturskolan som arbetar produktionsinriktat med eget och andras material.