Profile picture of Eva-Lena Björkman

by

Ort: Hakkas

Vi är by

Ett projekt där ungdomar skapar teater på skolan och fritiden. Vi arbetar fram en föreställning som ska äga rum våren 2014.