Profile picture of diana frykman

ScenoDrama

Ort: Göteborg

Vi är ScenoDrama

Vi är ett amatörteatersällskap som övervägande består av seniorer. Vi vill visa på hur viktigt det är att som äldre syssla med teater. Det håller såväl minne som fantasi igång. F.N är vi 26 medlemmar varav c:a 14 är direkt aktiva.
Föreningen är ansluten till ATR