Profile picture of Isabel Dehmer

*No name*

Ort: Östhammar

Vi är *No name*

Jag är visserligen med i en teater grupp som består av de som gått längst av teater eleverna i Östhammar, men jag har valt att göra detta " öppen scen" till ett eget projekt :D