Profile picture of Mona Elmström

Estetjävlar11

Ort: Bollnäs

Vi är Estetjävlar11

Vi är en grupp av elever i en ES-klass som vill lära oss mer om gestaltning.