Profile picture of Frank Häll

ntiluleå

Ort: Luleå

Vi är ntiluleå

Medielärare och elever på medie och stetlinje.