Profile picture of Inger Berg

Unga vid Vanadisvägen

Ort: Stockholm

Vi är Unga vid Vanadisvägen

VI är en grupp elever på cybergymnasiet som valt scenisk gestaltning.
Jag som ledare vill gärna uppmuntra till ett utforskande arbetsätt.
Blev oerhört glad när jag hittade den här sidan. Fantastiskt!