Profile picture of Johan Almsén

Klass8

Ort: Spånga

Vi är Klass8

Skolklass, åk 8 2012-2013. Ska framföra ett längre skådespel under höstterminen -12.