Profile picture of Lasse Nyqvist

Fryslärare

Ort: Stockholm

Vi är Fryslärare

Jag skaffar detta konto i syfte att introducera drama i högstadiet. Jag arbetar som svensklärare på Fryshusets grundskola.