Profile picture of Leena Vuorenmaa

Dramasjuan

Ort: Spånga

Vi är Dramasjuan

Ett projekt i startgroparna med en åk 7 som har efterfrågat dramaövningar i undervisningen.

Dessa övningar ska även användas på elevmedlarkursen som ges till några elever i klassen.