Profile picture of Malin Larsson

Teaterterroristerna

Ort: Umeå

Vi är Teaterterroristerna

Jag leder en grupp ungdomar (15-16 år) på Kulturcentrum för barn och unga i Umeå i teater. Vi ses en gång i veckan och gör lekar, övningar och pjäser. Verksamheten bedrivs av kommunen (funkar som en kulturskola som det heter i andra kommuner)