Profile picture of Mia Gullberg

Profilval kommunikation

Ort: Täby

Vi är Profilval kommunikation

En åldersblandad grupp från år 6-9 inom Elevens val 80 min/ vecka.