Profile picture of Pål Christensson

ESM

Ort: Sundsvall

Vi är ESM

Detta är ingen teatergrupp, utan jag har tänkt att använda Öppen scen som en pedagogisk inspirationskälla för olika lektionsplaneringar. Jag är musiklärare och dramapedagog och använder gärna drama som metod i olika kurser på gymnasiet.