Profile picture of Petra Lindblom

fötter&rötter

Ort: Malmö

Vi är fötter&rötter

En grupp av unga skådespelare mellan 15-20 år