Profile picture of Ida Adolfsson

Skogen

Ort: Stockholm

Vi är Skogen

Vi är en kreativ grupp på fem tjejer som vill öppna en förskola tillsammans och göra olika kreativa projekt som har med teater, dans, konst och andra kreativa uttryck att göra.