Profile picture of Ulrika Mickels Nord

Estetprogrammet

Ort: Hässleholm

Vi är Estetprogrammet

Estetprogrammet finns på särgymnasieskolan Norräng i Hässleholm.

Ungdomarna i teatergruppen har alla sina svårigheter i form av utvecklingsstörning och/eller autism.

Ungdomarna har också alla sina möjligheter, som unga vuxna vana att kämpa för att kunna.