Profile picture of Stina Wikström

Seminarie grupp 1

Ort: Stockholm

Vi är Seminarie grupp 1

Unga Klara seminariedag testar övning 6.