Om Öppen Scen

Öppen scen är, kort beskrivet, Unga Klaras arbetsmetodik översatt till webben. På Öppen scen delar Unga Klara med sig av sitt pågående arbete. Texter, improvisationsövningar och avsnitt ur föreställningar läggs regelbundet på Öppen Scen för att fritt tolkas, gestaltas, spelas in och läggas upp på sidan. Det kommer att finnas utrymme för att kommentera varandras gestaltningar, jämföra, diskutera tolkningar, estetiska lösningar med mera. Unga Klara kommer i sin tur att ge feedback, svara på frågor och berätta om sitt arbete.

Unga Klara har i alla år varit undersökande i sitt teaterarbete och nu tar vi steget vidare och bjuder in er i vår teaterprocess! Vi vill involvera barn och unga i vår konstnärliga utveckling för att utmana dialogen om de viktiga frågorna i livet och för att dela med oss av all vår erfarenhet. Till allt detta behöver vi er!

I ett treårigt projekt arbetar Unga Klara med temat Uppfostran. Övningarna på Öppen Scen är ett undersökande arbete på samma tema. Filmerna blir inspiration för Unga Klara och som deltagare på Öppen Scen är ni med och påverkar det konstnärliga innehållet på Unga Klara.

Besök från Öppen Scen/Unga Klara

Vill ni ha besök på skolan eller i er teaterförening från Unga Klara för att få mer information och/eller hjälp med att komma igång med Öppen Scen?

Elin Unnerman är teaterpedagog och ansvarig för Öppen Scen på Unga Klara. Elin kommer gärna och besöker er i grupper och skolor, berättar om projektet och inspirerar er till att sätta igång! Vill ni ha en workshop där vi arbetar med övningar och lekar kan det också ordnas.

Har ni frågor om Öppen Scen eller vill ni ha ett besök, kontakta Elin Unnerman på elin@ungaklara.se

Det är vi som är Öppen Scen

Suzanne Osten, regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara
Erik Uddenberg, Dramaturg
Gunhild Aubert Opdal, Skådespelare/Dramapedagog
Elin Unnerman, Teaterpedagog elin@ungaklara.se

Öppen Scen har utvecklats av Unga Klara med hjälp av studenter på Hyper Island.
Projektet Uppfostran -barns och ungas röster bedrivs med projektstöd från Allmänna Arvsfonden.