Om Unga Klara

Unga Klara anser att det är självklart att en ung publik har rätt till samma konstnärliga kvalitet som en vuxen!
Med den inställningen har Unga Klara, sedan 1975, skapat teater om alla ämnen; tunga som lätta, lustfyllda och viktiga.

Unga Klara är inte bara teater, det är också forskning. Genom att ständigt ifrågasätta invanda mönster och ta sig an nya ämnen och utmaningar, prövar Unga Klara vad teater kan vara och vad en publik vill se.

Unga Klara grundades 1975, då som en del av Stockholms Stadsteater, och har kommit att bli världsberömd som en forskande teater. Alltid med med barns och ungas villkor i fokus! Konstnärlig ledare har sedan starten varit Suzanne Osten.

I 35 år har Unga Klara forskat, undersökt och skapat teater; med resultat som ibland har älskats och ibland hatats. Men Unga Klara fortsätter målmedvetet framåt. Hela tiden i försök att utveckla teatern och ta den till nya nivåer, inte göra det som redan gjorts, utan hela tiden prova nya grepp.

Öppen Scen skapades för att lättare kunna möta unga människor. Genom att ge ut övningar och få svar i form av filmer bjuder Unga Klara in unga människor i samtal om ämnen som Unga Klara arbetar med.
Öppen Scen är ett av de många sätt som Unga Klara arbetar med för att söka upp människor och be om deras åsikter. Åsikterna blir sedan viktiga delar i teaterföreställningar.
Unga Klara vill också, med Öppen Scen, inspirera och involvera unga till att samtala om viktiga ämnen. Och göra det på ett professionellt sätt.
Med hjälp av deltagarna på Öppen Scen fortsätter Unga Klara utmana och utveckla verksamheten, teater och den konstnärliga kvalitet Unga Klara står för. Under tre år arbetar Unga Klara med temat Uppfostran. Alla övningar på Öppen Scen berör temat.

Sedan sommaren 2009 är Unga Klara en självständig teater, och inte längre en del av Stockholms Stadsteater. Unga Klara är idag en ideell förening och ett aktiebolag, som av regeringen utsetts till viss aktör.
Unga Klara finansieras via anslag från stiftelser, fonder och andra enskilda och allmänna finansiärer. Unga Klaras vänner är en ideell förening som är ensam ägare till Unga Klara AB, som driver teaterverksamheten.

Besök Unga Klaras hemsida för mer information.

suz_199x300
Suzanne Osten, Konstnärlig ledare och
regissör på Unga Klara.