Övning 25: Flykt

Flykt

Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Utan Titel.

Någon eller några flyr.  Varför flyr den/de? Vad flyr den/de ifrån? Vad flyr den/de till? Hur går det till när den/de flyr? Vad känner den/de?

Gör en scen om flykten. Max fem minuter lång.

Detta material är en del av projektet Öppen Scen på Unga Klara och får inte spridas eller användas i kommersiellt syfte utan överenskommelse med Unga Klara AB.

Skriv ut