Övning 32: Aktion!

Övning 32

Aktion!

Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Marisol.

Gör en aktion för förändring!

Se på världen omkring dig, vad tycker du behöver förändras? Vad kan du göra för att hjälpa till med förändringen?

Det kan gälla allt från maten i skolans matsal till asylfrågor eller skolpolitik.

 • Bestäm ämne/fråga att arbeta med
 • Samla fakta
 • Diskutera egna åsikter
 • Sätt samman en aktion
 • Utför redovisningen/aktionen
 • Filma redovisningen/aktionen och lägg filmen på Öppen Scen
 • Titta på andras redovisningar/aktioner på Öppen Scen

Förslag på aktion/handling:

 • Motion till riksdagen
 • Utställning i skolan eller i konsthall
 • En aktion: flashmob, manifestation, demonstration
 • En låt/sång som spelas på konsert eller sprids på internet
 • En teaterföreställning/teaterscen som visas för skolan eller allmänheten
 • Insändare till tidning
 • En lista (på saker som kan förändras)
 • Samtal/debatt mellan elever på skolan och politiker
 • En namninsamling som skickas till berörd organisation och politiker

Filmen får vara max 5 minuter lång.

Detta material är en del av projektet Öppen Scen på Unga Klara och får inte spridas eller användas i kommersiellt syfte utan överenskommelse med Unga Klara AB.

Skriv ut