Texter och övningar

Övning 14: Normer/oskrivna regler
Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Tillsammans är vi David. Normer/oskrivna regler En norm är en oskriven regel som har skapats av oss människor. Att hälsa med höger hand är en sådan regel. Att ta av sig skorna... Läs mer
Övning 19: Självkänsla
Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Låt maten tysta mun. Självkänsla handlar om hur en människa uppfattar sig själv och det den gör. Har man bra självkänsla vet man hur man är och hur mycket man klarar av,... Läs mer