Texter och övningar

Övning 25: Flykt
Flykt Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Utan Titel. Någon eller några flyr.  Varför flyr den/de? Vad flyr den/de ifrån? Vad flyr den/de till? Hur går det till när den/de flyr? Vad känner den/de? Gör en scen om... Läs mer
Övning 29 Civilkurage
Övning 29 Civilkurage Vad skulle få dig att gå emellan i ett slagsmål? Eller kasta dig framför en bil för att rädda någon annan? Eller säga till någon i skolan att sluta reta? Människor som hjälper andra utan att tänka... Läs mer
Övning 30: Marisol, scen 1
Övning 30 Marisol, scen 1 Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Marisol. Gör en scen. Max fem minuter lång. När alla har gått sitter Lola kvar. En pojke, Hector, kommer in. Han springer fram till den döde mannen.... Läs mer
Övning 31 Respekt
Övning 31 Respekt Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Marisol. Gör en scen. Max fem minuter lång. Marisol, Scen 7 Marisol, Rodrigo, Payaso. Marisol och Rodrigo är ute och patrullerar, de möter folk på gatan och Marisol frågar... Läs mer
Övning 32: Aktion!
Övning 32 Aktion! Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Marisol. Gör en aktion för förändring! Se på världen omkring dig, vad tycker du behöver förändras? Vad kan du göra för att hjälpa till med förändringen? Det kan gälla... Läs mer