Texter och övningar

Improvisationsövningar
Geni!
Geni! Övningen bygger på Unga Klaras arbete kring kreativitet. Vad är du ett geni på? Kan du lösa Rubriks Kub på under en minut? Kan du spela äppelbo gånglåt på fiol? Kan du lösa supersvåra mattetal? Filma din genialitet och... Läs mer
Övning 1: Bestraffning
Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Uppfostran & De Ouppfostringsbara. I Tjänstekvinnans son beskriver August Strindberg en klassisk uppfostringsscen från sin tid. När pappan kommer hem från jobbet berättar mamman vad den unge Johan har gjort för bus... Läs mer
Övning 14: Normer/oskrivna regler
Övningen bygger på Unga Klaras arbete med föreställningen Tillsammans är vi David. Normer/oskrivna regler En norm är en oskriven regel som har skapats av oss människor. Att hälsa med höger hand är en sådan regel. Att ta av sig skorna... Läs mer