Geni!

Geni!

Övningen bygger på Unga Klaras arbete kring kreativitet.

Vad är du ett geni på? Kan du lösa Rubriks Kub på under en minut? Kan du spela äppelbo gånglåt på fiol? Kan du lösa supersvåra mattetal?
Filma din genialitet och visa oss!

Max fem minuter lång film.

Detta material är en del av projektet Öppen Scen på Unga Klara och får inte spridas eller användas i kommersiellt syfte utan överenskommelse med Unga Klara AB.

Skriv ut